RSS

Arhiiv kuude lõikes: veebruar 2009

Projekt “Käsitöö varalaegas”

Meie seltsi 2009 aasta esimese poolaasta põhiteemaks on viltimine. Kohaliku Omaalgatuse Programmist finantseeringu saanud projekti Käsitöö varalaegas tulemusena peaksime selgeks saama põhilised võtted kuiv-, märg- ja nunoviltimises. Seekordse projekti eesmärk on õppida ise ja õpetada teisi. Kuna viltimine on jõukohane ka kooliõpilastele, siis kevadisel koolivaheajal on plaanis korraldada õpitoad lastele, kus seltsi liikmed saavad oma õpitut  lastele edasi anda. Sellega loodame lastes veel enam äratada huvi käsitöö vastu ja pakkuda neile erinevaid vaba aja sisustamise võimalusi.   

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 26. veebr. 2009 toll Koostööprojektid

 

Projekt “Kangakudumise õpituba”

MTÜ Kõrveküla Maanaiste Selts Miina koostas projekti kangastelgedel kudumise õppimiseks ning esitas taotluse Kohaliku Omaalgatuse Programmile 2008 aasta kevadvoorus  finantseerimiseks. See taotlus rahuldati. Nimetatud projekti raames soetasime seltsile kangasteljed, käärpuud ja palju muid kangakudumiseks  vajalikke töövahendeid.

Esimese vaiba kudumist alustasime Kõrveküla külapäeval, kus kõik soovijad said oma käega proovida meie esiemade seas väga levinud tööd.

 

tiitlita

   Esimesed telgede uudistajad Kõrveküla külapäeval, selgitusi jagab Ingrid. (Foto H. Sepp, vallalehes september 2008)

 

Projekti teine osa koosnes koolitusest, mille käigus õppisime telgi kokku panema,  nöörima, lugema  rakendust, lõime käärima, kangast üles vedama, niietama ja soastama ning tegema sidust.

 

Oluline idee meie ettevõtmises on taaskasutus kangakudumises. Kõrvekülast pärit tekstiilikunstnik Külli Laidla sisustas meil terve õppepäeva sel teemal, näidates pilte oma tehtud töödest ning jagades nõuandeid ja näpunäiteid, kuidas saab ära kasutada kõikvõimalikke majapidamises seisma jäänud materjale, sh nöörid, kilekotid, vanad palitud jmt tekstiilesemed.

 

Aasta lõpuks oli meie seltsi tublidel kudujatel valminud mitu vaipa, mis annab tunnistust sellest, et tänapäeva kiirel ajal on inimestel huvi sellise vana  käsitöö vastu ja seda õpitud oskust asuti koheselt rakendama.

 
Lisa kommentaar

Kirjutas &emdash; 26. veebr. 2009 toll Koostööprojektid